PANORAMA'S GERPINNOIS

 

Het "château d'en bas" (dat het "Collège St Augustin" beschermt)

De muur van marcheurs en aan de rechterkant, het zegel van Gerpinnes (St Michel dat de draak indijkt)

Het "chateau d'Acoz" (eertijds het eigendom van de familie d'Udekem d'Acoz)

 

De kerk van Gerpinnes en zijn architecturale schatten (romans crypte en doopvont)

La Châsse Ste-Rolende

De bron Ste-Rolende

Aan de rechterkant: Standbeeld van St Rolende >

 

 

 
  

Webmaster@SI-Gerpinnes.be
Copyright Syndicat d'Initiative a.s.b.l. Alle gereserveerde rechten.
MAJ 12/08/10