Spreekt met V.V.I.

Uw advies interesseert ons...

Gaat uw personalia zonder een nadruk noch van interpunctie te leggen in. Bedankt.
Gezegd geeft wij wat u van onze website denkt, verbeteringen die aan de plaats, van ons VZW, van uw laatste bezoek in onze gemeente moeten aangebracht worden of uw advies over om het even welk iets anders. Wij ontvangen graag al uw commentaren en suggesties.

Wat is de aard van uw commentaar?

Vraag Probleem Suggestie Advies Anders

Welk erover is zijn onderwerp ?

Typt uw commentaar in de ruimte hieronder:

Vergeet niet om uw personalia aan te geven:

	Naam:   Voornaam:
	E-mail:
	
Straat: Nr Gemeente: 
Tel.:	Fax: 

Gelieve met me zo spoedig mogelijk contact op te nemen betreffende deze commentaren.


Vraag van documentaties

Gaat uw personalia zonder een nadruk of van interpunctie te leggen in. Bedankt.

Naam :

Voornaam :

Adress (straat) : Numer :

Gemeente : Postcode :

Land :

Voor een snellere behandeling van uw vraag, bedankt om de volgende elementen aan te vullen:

Dringend Datum : dd-mm-aaaa

Zijn deze gegevens juist? Zo ja, op "ENVOYER" steunt. Anders wijzigt ze of steunt op "RAZ"

Deze gegevens worden door de wet over de bescherming van het privé-leven geregeld. V.V.I. verbindt zich ertoe om niet ze over te brengen zonder de voorafgaande overeenkomst van interessé.

Webmaster@SI-Gerpinnes.be
Copyright Syndicat d'Initiative a.s.b.l. Alle gereserveerde rechten.
MAJ 12/08/10